چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در گفتگو با سلامت آنلاین:

واگذاری نظارت غذایی به سازمان استاندارد، بازی با سلامت مردم است

بازرسی سلامت نوروزی

سلامت آنلاین- رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در واکنش به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این‌که از این پس سازمان استاندارد به جای وزارت بهداشت، مسئولیت نظارت بر سلامت غذا و تجهیزات پزشکی را بر عهده خواهد داشت، تصریح کرد: واگذاری نظارت غذایی به سازمان استاندارد، بازی با سلامت مردم است.

دکتر جواد آقازاده در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: وزارت بهداشت نیروی متخصص، آزمایشگاه و امکانات کافی برای تشخیص سلامت غذا و تجهیزات پزشکی دارد، اما سازمان استاندارد به قدر کافی متخصص و امکانات آزمایشگاهی در اختیار ندارد و به دلیل همین امکانات محدود، سلامت مردم به خطر می افتد.

آقازاده یادآور شد: سازمان استاندارد مدعی است که نظارت عالیه ای در تشخیص سلامت و کیفیت غذا و تجهیزات پزشکی خواهد داشت، اما آیا این نظارت، بهتر از نظارتی خواهد بود که وزارت بهداشت در تمام این سال ها اعمال کرده است. تمام امکانات، آزمایشگاه ها و متخصصانی که وزارت بهداشت گردهم آورده، در راستای افزایش کیفیت مواد غذایی و تجهیزات پزشکی است. حال سوال اینجاست که بر مبنای چه شاخص هایی سازمان استاندارد عهده دار این مسئولیت خواهد بود.

وی با اشاره به این که واگذاری این مسئولیت به سازمان استاندارد، تنها روند اداری انجام امور را افزایش خواهد داد، اظهار کرد: این مباحث در گذشته تجربه شده و نتیجه مثبتی نیز از آن حاصل شده است، دلیلی ندارد دوباره آن را به شکل دیگری و با حضور سازمان های دیگر تجربه کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تصریح کرد: تشخیص سلامت و کیفیت غذا و تجهیزات پزشکی، یک بحث تخصصی و در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است، هر چند این اقدام در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است، اما در نهایت تصورم این است که تولیت سلامت غذا و تجهیزات پزشکی مجددا به وزارت بهداشت تفویض خواهد شد.